Monument transformace

Workshop -  Monument transformace
Tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2, 120 00
10. – 11. července, 2009.
Výstava a workshop je ortanizován tranzitem a Galerií hl.m. Prahy
Generalní partner: ERSTE Stiftung

Workshop je součástí dlouhodobého výzkumného projektu Monumentu Transformace. Koná se při příležitosti doposud nejrozsáhlejší výstavy, která je pořádána v Městské galerii v Praze (1200 m2, bližší informace o výstavě viz. příloha 1) a při příležitosti vydání publikace české verze „Atlasu transformace“ (seznam vybraných slovníkových hesel a přispěvovatelů viz. příloha 2).

Základním tématem konference je hypotéza srovnatelnost procesů transformace z nového geografického pohledu na transformační země (Východní Evropa, Řecko, Portugalsko, Indonésie, Jižní Korea a některé země Latinské Ameriky - Uruguay, Chile a Argentina). doplnit).  Toto srovnání provedou autoři a diskutující na základě analýzy a subjektivní interpretace jednotlivých hesel „Atlasu transformace“.

Součástí konference budou příspěvky otevírající pluralitu metodologických i imaginativních přístupů, které autoři projektu využili.

Cílem publikace je vytvořit pomocí strukturovaných hesel nástroj pro intelektuální uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které sami přijali adjektivum „transformační“ anebo jsou tímto termínem označovány. Kniha je publikována v češtině a shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Do knihy přispívá několik desítek autorů z diferencovaných regionů a budou v ní znovu publikovány některé zásadní dobové texty.