Co se s námi stalo? S člověkem a společností 1989 - 2009.

tranzitdisplay gallery, Dittrichova 9, Prague 2, 120
12.3 - 26.3.2009

12.3.2009 Tomáš Ježek, Jiří Havel, Miroslav Petříček, Tomáš Sokol
19.3.2009 Jiří David, Vladimíra Dvořáková, Václav Žák, Ladislav Jakl
26.3.2009 Linda Sokačová, Jiřina Šiklová, Pavla Jonssonová

Série tří přednášek spojených s následnými diskusemi, které konfrontují domácí umělce, intelektuály, politiky a ekonomy se základní otázkou: Co se s námi stalo za posledních dvacet „transformačních“ let od sametové revoluce ?   

Politologické, ekonomické i historické analýzy dnes poměrně uceleně rekonstruují průběh transformačního období. Záběr a měřítko jejich zájmu postihuje především transformaci jako strukturální proměnu právního, politického systému, ekonomie, médií, apod. Analýzy samotné jsou psány a sledovány povýtce specialisty a obory povětšinou nahlížejí transformační změny v optice svých specializací.  Pokud bychom použili psychoanalytickou metaforu, jsou tyto analýzy viditelnou špičkou ledovce.
Přesto zkušenost s transformací je zcela existenciální a máme ji de-facto všichni. Proto je otázka Co se stalo? tázáním se po formulaci toho, jak velkým změnám, jež strukturální analýzy transformace postihují, porozumět a jak je dát do souvislosti s našimi sny, vizemi, zkušenostmi i každodenním konáním.
Transformace živelně otevřela a znovu nastolila základní otázky smyslu lidské existence a smyslu společenského uspořádání – jak byly tyto otázky v transformačním období formulovány a zodpovězeny? Jaký vliv měla transformace na denní snění (kreativitu), vědomí i nevědomí?

S cílem představit své optiky a interpretace změn, jež proběhly za posledních dvacet let, jsme pozvali vůdčí osobnosti často polárních názorů z oborů, jež jen zřídka vstupují do přímého dialogu se současným výtvarným uměním a současnými umělci. Tyto osobnosti představí své koncepce, které následně přejdou ve veřejnou diskusi.