The Need to Historize

Semi public Working meeging/Symposium: The Need to Historize
tranzitdisplay, Dittrichova 9,  Praha 2, Česká republika
15 – 18 prosince, 2011
Konference je organizována tranzitem.cz a SWEET 60s (tranzit.at)
Hlavní partner: ERSTE Foundation
www.tranzit.org

Téma setkání/symposia:
V poslední dekádě se uměleckém prostředí objevila dlouhá řada uměleckých, teoretických a intedisciplinárních iniciativ a aktivit resuscitujících relativně klasický topos „archivu“.

Právě geografická a epistemologická rozmanitost archivních zájmů nás vede k potřebě uspořádat skromné pracovní setkání, jehož cílem je vytvořit vzájemnou komunikaci a personální propojení mezi aktéry nových klasifikací a archivních narací. Smyslem tohoto setkání není vytvořit sumu, ale iniciovat komunikaci mezi aktéry z bývalého komunistického bloku a postkoloniálního světa, dvou regionů, v nichž role re-evaluace historie, subjektivní i kolektivní paměti, jejich diskontinuit a paralelit má zcela aktuální politický a umělecký rozměr.

Obsah setkání/symposia:
Jednotlivé příspěvky by měli být zaměřeny na Archívy jak z obecného úhlu pohledu, tak i z individuálního hlediska. Účastníci symposia mohou poskytnout úvodní vhled do problematiky, orientaci v typologiích, strukturách a důvodech vzniku jednotlivých Archívů. Důležitou otázkou je formální výstavba Archívu/ů, způsob jejich organizace a strukturování (epistemologie). Hlavním předmětem příspěvku může být zaměření se na způsob práce s jednotlivými Archívy a různé přístupy k jejich editaci či hledání konceptuálních rámců pro výběr práce s Archívy. Po případě komentování již existujících Archívů, vytváření nových, nebo také rozbor jednotlivých obsahů.

Pracovní setkání bude probíhat v angličtině formou prezentací  hostů aktivit a pracovními diskusemi.