Slovník uvnitř Slovníku

tranzitdisplay gallery, Dittrichova 9, Prague 2, 120
27.11 - 29.11.2008

teoretici: Victor Misiano, Lionel Bovier, Kaiko Sei, Georg Schoellhammer, Francois Piron, Marta Dziewanska, Marco Scotini, Jiří Ševčík, Tomáš Pospiszyl, Vít Havránek, zbyněk Baladrán

Kulatý stůl je tematicky zaměřen na vytvoření slovníku transformace. Slovník transformace je jedním z hlavních cílů projektu Monument transformace. Cílem je vytvořit pomocí strukturovaných hesel nástroj pro intelektuální uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které sami přijali adjektivum „transformační“ anebo jsou tímto termínem označovány. Zajímá nás, jestli se dají zkušenosti z různých zemí a období zobecnit a najít společné jmenovatele. Vlastní vědomí toho, že člověk nebo společnost prochází proměnou byl pro nás startovním bodem a prvotní touhou po definici takového stavu. Uvědomujeme si problémy, které takové tázání přináší. V prvé řadě je to problém časového měřítka a zaměření jednotlivých objektů transformace. Při přípravě slovníku jsme objevili termíny specificky místní a časové, které diverzifikují obecné termíny a vytváří vlastní slovníky. Cílem příspěvků a diskuse je najít klíč pro strukturování slovníku (slovníků uvnitř slovníku), najít shodu v základní metodologii a v neposlední řadě přinést inspiraci a nové nápady do již hotového rastru. Obsahem slovníku (knihy) je zatím přibližně sto hesel. Hesla, která jsme připravily slouží jako výchozí materiál určený k diskuzi a inspiraci pro tvorbu nových hesel.