Komunismus nikdy nebyl/slovník

participants: Aristide Antonas /gr/, a Armarcequi /sp/, Anri Sala /al/, Yael Bartana /il/,
Fernando Sanchez Castillo /sp/, Andris Brinkmanis /lv/, Artur Zmijewski /pl/, Slavoj Žižek /slo/, /, Zbyněk Baladrán /cz/, Keiko Sei /j/, Alexander Kiossev /bg/, Chantal Mouffe /uk/, Aristide Antonas /gr/, Antonio Grulli /it/, Keiko Sei /j/, Alexander Kiossev /bg/, Chantal Mouffe /uk/, Ciprian Mureşan /ro/

tranzit workshops, Studená 12, Bratislava, SK, www.tranzit.org
5.6. – 26.7.2008

Tématem Fragmentu # 7 je SLOVNÍK resp. GLOSÁŘ tedy soubor významných pojmů definujících určitý obor vědění. V relativně v nedávné době, jako následek výzkumu metodik transformace jsme se rozhodli, že klíčovým metodickým východiskem pro projekt MT bude slovník a jeho adaptace do knihy, videa, výstavy, řečových forem, ad.
Na SLOVNÍKU nám mimořádně vyhovuje jeho nelineární, multi-metodická organizace umožňující rozvíjet uvažování na různých úrovních, ve vrstvách a tématech, které nemusí mít jednu scelující vládnoucí hypotézu, kromě samotné transformační identity. Slovník může být kontradiktorický a držet v napětí a neshodě různé definice procesů – teoretické i umělecké. Je svou povahou otevřený k neustálému doplňování, vylučuje lineární čtení a generuje hypetextualitu – dynamické vztahy ve stavbě textu.