Monument transformace

Monument transformace
Výstava, kniha, doprovodná výstava, filmové projekce, konference
Galerie hl. m. Prahy, Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha  1
28. května – 30. srpna 2009
Výstavu připravili: tranzit a Galerie hl. m. Prahy
Generální partner výstavy a knihy: ERSTE Stiftung
Hlavní mediální partner: Česká televize
www.monumenttotransformation.org

Výstava je výsledkem více než dvouletého výzkumu „společenských proměn“. Je pojata jako imaginativní a analytické prostředí, které v odstupu umožní nahlédnout a reflektovat proces změn započatý pádem železné opony a pokračující až do současnosti. Přístup k tématu je ovlivněn pocitem sounáležitosti s těmito změnami, které v určitém smyslu spoluvytváříme nebo jsme jejich dopady zasaženi a ovlivněni. Jde tedy o pokus podívat se na „transformaci“ jako na již prožitý a postupně ustupující proces.

Kurátoři se domnívají, že umění nedává přímé a jednoduše použitelné odpovědi na politické a sociální problémy a konflikty, ale vytváří prostor, v němž se otvírají základní předpoklady, na němž myšlení, snění i diskuze o politice a společnosti stojí.