Société anonyme

participants: Tomáš Vaněk (CZ) a 35 knih - zápisníky českých spisovatelů, umělců, básníků a politiků

Le Plateau Gallery, Place Hannah Arendt, Paris (FR); www.fracidf-leplateau.com
14.3.-13.5. 2007

Particip č. 58 / příspěvek k Monumentu Transformace.
Na začátku byla tabulka (viz. samolepka), kterou jsme se nadchli. Potřebovala nějaké vysvětlení a zde je další pokus. V pořadí druhý, první udělal Zbyněk Baladrán v souvislosti jeho výstavy Monument Transformace, fragment č. 3.
Tabulka ukazuje pojmenované kvality různého času ve vztahu k nepojmenované časové ose. Snažil jsem se nejprve pojmenovat tuto časovou osu a nabízel se mi termín „trvání“. Nakonec jsem ale protnul tabulku svoji osou, vyjadřující osobní zásah do této hry s časem jako výraz postrádaní osobní a intimní kvality. Tuto kvalitu pro mne má forma deníkového záznamu – deník.  Deníky jsou zmražené kvality intimního času. Právě tak zmražené jako protínající se body v této tabulce. Zde vystavené – zmražené deníky napsané českými básníky, filozofy, spisovateli a cestovateli reprezentují osu konkrétní intimity osobního času, osu kterou jsem měl na mysli když jsem tabulku přeškrtl.

parti