Synonyma – Index/tranzit spolupráce 2007

participants: Zbyněk Baladrán, Willi Najvar, Fritz Quasthoff, Vangelis Vlahos

Kungsbro strand 19, Stockholm, Sweden, www.indexfoundation.se
6.3. – 3.6.2007

V Instalačním modelu Fragmentu # 4, který byl instalován v Indexu, v rámci dlouhodobé spolupráce s názvem Synonyma, se setkají dvě zcela odlišné pozice, které naznačují rozpětí celého projektu.
Vangelis Vlahos /GR/ je umělec, který se dlouhodobě zabývá srovnáváním a výstavními konfrontacemi jazyků architektury s politickou a ekonomickou mocí. Instalace Vangelise Vlahose koncipovaná pro projekt Monument to transformation je založena na financování rekonstrukce bývalé budovy bosenského parlamentu v Sarajevu řeckým státem a obecně se zabývá rolí Řecka na Balkáně za posledních 15 let. Budova parlamentu v Sarajevu je výškový dům postavený v roce 1974 dle amerického modernistického stylu šedesátých a sedmdesátých let. V této budově, jež byla silně poškozena během války v Jugoslávii na počátku 90. let a jež je často nazývána posledním „válečným mezníkem“, budou sídlit vládní organizace Bosny a Hercegoviny.
Rekonstrukci budovy financuje z 80,4% (13,5 milionu eur) řecká vláda, a to v kontextu Řeckého plánu na hospodářskou obnovu Balkánu (ESOAV), což je státní mechanismus, jehož cílem je zvýšení vlivu řecké zahraniční politiky a hospodářské diplomacie v jihovýchodní Evropě.
Budova, jež byla opuštěna ve formě skeletu po více než 13 let a v současné době prochází rekonstrukcí, bude přejmenována na Budovu přátelství mezi Řeckem a Bosnou a Hercegovinou. Nového otevření se dočká na konci května roku 2007.
Projekt samotný sestává ze dvou architektonických modelů a archivu a zaměřuje se na kontext specifické rekonstrukce ve vztahu k řecké politice na Balkáně od doby zničení budovy do současnosti.