Kajsa Dahlberg

Kajsa Dahlbergová se zabývala formátem stereo-obrazu – dvouoké kamery – jakožto nástroje, který může posloužit v průzkumu vznikání obrazu; specifického místa a momentu v čase. Tyto obrazy s sebou díky skutečnosti, že jsou dva, nesou inherentní narativ; jsou momentem v čase – zdvojnásobeným. Jeden z nich byl natočen v knihovně Libri Prohibiti, když Mariana Serranová a Jiří Gruntorád diskutovali o nejrozšířenější samizdatové publikaci, Orwellově 1984. Druhý obraz, částečně seříznutý, ukazuje pražský Metronom.

Druhé autorčino dílo je A Room of One´s Own/A Thousand Libraries (Vlastní poko/Tisíc knihoven). Je kompilace poznámek na okrajích vydání eseje Vlastní pokoj Virginie Woolfové, zapsaných čtenáři v knihovně.