Little Warsaw

Projekt Little Warsaw - Made in West-Germany (communication booth_model) (Vyrobeno v Západním Německu (model komunikační budky)) představuje telefonní budku. Tvůrci vycházejí z předpokladu, že telefonní budka jako taková byla sama o sobě velmi významná v určitém obdobím dějin komunikace, a proto musí nutně souviset s politickým prostorem dané doby. Půdou průzkumu se stal Berlín v období mezi lety 1968 – 1989. Telefonní budka se v tomto projektu stává kotvou na symbolické i konkrétní rovině a hraje zjevně i roli jakéhosi audio-archivu. Takto se v rámci projektu rozvíjí i archiv orální historie. Během průzkumu orální hoistorie nacházejí autoři projektu způsoby, jak uchopit, definovat a popsat různé jednotky kulturní interakce a jejich místo v systému fám (urban myths).