Ciprian Muresan

název: "Communism never happened" and“Communism manifest”

„Komunismus nikdy nebyl v podání Cipriana Muresana popisuje aspekty komplexního anachronismu, vztah mezi časem a historií, kde vedle sebe zrychlují a zpomalují, kde bývalé a pozdější krvácení je neskutečně hojné. Je to konečná odpověď na postřeh Winstona Churchilla, že východní Evropa vyprodukovala více historie, než kolik mohla zkonzumovat, a zároveň prohlašuje, že východní Evropa nikdy nepřestane aspirovat na místo, ve kterém se projektuje jako větší, propracovanější mapa věcí geopolitických. Vztah k faktům, statistikám a bolestivým vzpomínkám kopíruje vztah mezi komunismem, liberalismem a myšlenkou historické katastrofy ve východní politické představivosti. Ve spojení s jistotou, že komunismus bezpochyby byl, odráží způsob, v jakém se postkomunismus a globalizace vzájemně komplikují. Mohl by nadepsat politickou agendu, nebo oznámit slavnostní otevření gigantického nákupního střediska. Je to čistý, neúprosný revisionismus, nepotřebující další důkaz, kromě zablácené paměti a divoké přemíry vlastnictví. Vytvoří nové mučedníky a nové druhy mučednictví, nebo možná novou generaci umělců, která už nebude reflektovat trauma a rozebírat geografickou nebo historickou okrajovost, jako by to byl Zenův paradox. Je to slogan, který obchází politické hádky o levici a osobních historiích: jestliže více lidí souhlasí s tím, že 'komunismus nikdy nebyl', možnost komunity diskrétně vyvstává.