Milica Tomič

Politika paměti (Politics of Memory), analyzuje situaci ideologií státních aparátů v době přechodu k jinému společenskému systému, a sleduje i selhání občanské iniciativy, úsilí o partnerskou spolupráci se státem, a snahu formulovat státní ideologii v oblasti veřejné paměti.
Diskuse hledá cestu ven z labyrintu vzpomínek. Přezkoumáváním všech minulých rozhodnutí, tezí a selhání, se demonstruje snaha uchopit okamžik, kdy občanská iniciativa přerostla v politický subjekt a začala vyžadovat novou taktiku, aby mohla vstoupit do složité hry politické distance jak od státu, tak od občanské společnosti.
Branimir Stojanović, Milica Tomić a Nebojsa Milikić, tři členové skupiny Monument Group, čítající v minulosti 30 členů, spolu hovoří a mapují pole, ve kterém by tento nově vzniklý politický subjekt mohl být znovu viditelný a funkční.