Možnosti ze skříně

„Komunismus nikdy nebyl.“ Zdánlivě provokativnímu sloganu instalace Cipriana Muresana - vytvořené ze starých, propagandistických gramofonových desek, přilepených na zeď- nerozumím jako pouhému popření (ve smyslu touhy po vyloučení, či vymazání) historického období, které si prožila určitá část Evropy a světa. Spíše pro mne představuje dramatickou propast mezi radikálními myšlenkami zrovnoprávnění, jejich úpadkem v reálném čase a zastavenou dynamiky skupinové touhy.
    Potlačením a pozastavením dynamiky kolektivní touhy odkazuji na možnosti, které měla komunistická ideologie. Obdobně poukazuji i na ty možnosti, které částečně zůstaly  poté, kdy se nezdařilo jejich naplnění. Teprve nedávno byly opět vyzdviženy z hloubky kolektivní paměti, aby je teoretici opět probádali.
Slogan dále představuje fiasko reálně socialistického experimentu a podmínky ve kterých jsme žili po mnoho let na Východě i na Západě. (nejenom v praktické rovině, ale také jako falešný slib, který se nikdy úplně nenaplnil). Reflektuje i narušení rovnováhy moci a konec bipolární konstrukce světové politiky.

Podobně můžeme rozumět sloganům „Nezávislost nikdy nebyla“ nebo „ S reálpolitikou nemáme nic společného (pojďme dělat něco jiného)“.Tato prohlášení na nás jakoby promlouvají z  panelů, na kterých můžete číst Ústavu Užupijské republiky (Užupio znamená „za řekou“), malé čtvrti v srdci litevského hlavního města Vilniusu. Republika vyhlásila nezávislost v roce 1999. Lidé na ní pohlížejí jako na uskutečněnou utopii umělců, kteří se nedokázali ztotožnit se žádným společenským systémem a dočasně si vytvořili svůj vlastní.

Oba zmíněné příklady pro mě představují protikladné, extrémní konce téhož fenoménu, označující možnosti pro hlubší reflexi historického kontextu a dnešní doby s ohledem na budoucnost.

Pojďme si nejprve stručně připomenout některé klíčové fenomény postsovětské transformace.