Umělecký aktivismus a agonická politika

Může vůbec ještě umělecká činnost zastávat rozhodující roli v takové společnosti, ve které je hranice mezi uměleckou a reklamní tvorbou již zcela rozostřená a ve které se umělečtí i kulturní pracovníci stali nedílnou součástí kapitalistické produkce? Luc Boltanski a Eve Chiapello ve své práci “Nový duch kapitalismu[1]” ukazují, jak byl původní požadavek autonomie nových uměleckých směrů šedesátých let postupně zapojován do vyvíjejících se pletiv post-fordovských ekonomických vztahů a transformován v nový prostředek kontroly společnosti. Původní estetické požadavky podzemní scény, jako hledání autenticity, ideál “selfmanagementu” (sebeřízení a seberozvoje) a odmítání hierarchického uspořádání jsou dnes využívány k prosazování vnějších podmínek vhodných pro rozvoj současných kapitalistických směrnic, nahrazujících disciplinární rámec charakteristický pro fordovské období. Umělecká a kulturní produkce současnosti z velké části slouží procesu zhodnocování kapitálu a skrze “neo-management” se také umělecká kritika stává důležitým činitelem kapitalistické produktivity.

Na těchto předpokladech stojí i tvrzení, že umění ztratilo ve společnosti svou kritickou sílu právě proto, že jakoukoliv kritiku kapitailsimus automaticky neutralizuje a posléze využije ve svůj prospěch. Nabízí se však i jiný pohled, vnímající nově vzniklou situaci jako příležitost ke vzniku nových forem opozice; vždyť nutnost opustit modernistické ideály avantgardy nemusí znamenat, že žádná forma kritiky už není možná. Chceme-li se postavit rozmáhající se mobilizaci kapitalismu ve společnosti, je nutné rozšířit pole uměleckých aktivit o intervence v rozmanitých společenských rovinách, snažit se podkopávat existující myšlenkové rozpoložení společnosti, z něhož kapitalismus čerpá svoji sílu.