Pobývání v archivech

VZPOMÍNKA NA ZAPOMNĚNÍ

Shodli jsme se na práci na projektu, který vzpomíná, i když se nepřestává měnit (jakožto monument musí vzpomínat na něco, co se může dál měnit), a začněme osvětlením faktu, který souvisí s typem monumentu, jímž se zabýváme, a který je obzvlášť důležitý: bdělost vyvolávaná kolektivním dílem ve výstavbě má možná za námět spíše zapomnění a vnitřní impetus, který – svým způsobem – suspenduje paměť, než samotný předmět, jemuž má být vztyčen momenument, a který nám v tomto případě z definice uniká.

Monumentem tohoto druhu se po nás žádá, abychom pamatovali spíše na zapomínání než na něco, co má být někde nesmazatelně vyryto; máme vzpomínat na něco, co mělo být zapomenuto: a způsob, jímž vyžadujeme vzpomínání na něco, co bylo určeno k zapomnění, je naprosto odlišný od způsobu, jímž obvykle vyžadujeme vzpomínání na události, které si zasluhují monument.