Nadace ERSTE Foundation je hlavním partnerem projektu Monument  Transformace. Nadace působí ve střední a východní Evropě od roku 2003 a jednotlivé projekty rozvíjí v rámci tří na sobě nezávislých programů: Social Affairs, Culture and Europe. Součástí Culture PATTERNS je mezinárodní program zaměřený na výzkum a pochopení nedávné kulturní historie. Tento program iniciuje, zadává a podporuje projekty z nejrůznějších oblastí současné kultury. Program je zaměřen na výtvarné umění  a kulturu od šedesátých let dvacátého století po současnost.