Monument Transformace 1989 - 2009

iniciátoři: Zbyněk Baladrán, Vít Havránek
ve spolupráci/projektový manager: Vera Krejčová

Otázka, kterou jsme si položili na podzim roku 2006 zněla vcelku jednoduše: co se dělo v posledních dvaceti letech od pádu „železné opony“ s námi, s uměleckou imaginací, se společností ? Jak se dnes vztáhnout k dvaceti letům transformačního období, jehož jsme byli a stále ještě jsme součástí ?

Od takto široce formulovaného pocitu je v první řadě potřeba poněkud poodstoupit a začít přemýšlet o tom jak pocit, potřebu pochopit současnou současnost formulovat. Transformace před námi vyvstává jako časový úsek 1989-2009, v minulosti vymezený sametovou revolucí, pádem socialistického systému, který byl následován budováním nového společenského řádu. Transformační proces má přes svoji velkou komplikovanost vnitřní kompaktnost. Definujeme-li toto období jako transformační, nabízí se nám možnost sledovat transformaci ve srovnání s podobnými procesy v jiných zemích a nebo i vědních nebo společenských oborech (na různých úrovních), přičemž rozdíly v kvalitě a kvantitě transformačních procesů by se neměly zaměnit se základním rozdílem v povaze takového procesu . Tento přístup nám umožňuje vystoupit z lokálního kontextu České republiky a uvažovat o společenských transformacích nejen v nabízejícím se prostoru tzv. Východní Evropy, ale především mimo něj. V prvním kroku jsme rozšířili naše průzkumy na země mimo Východní Evropu, které prošli podobnou transformací společenského systému jako například Řecko, Španělsko, Portugalsko a v dalším kroku nás zajímají země střední Ameriky a jihovýchodní Asie. Zájem o transformační modely v různých obdobích nás vyvázal z pasti polaritních klišé Západ – Východ, Východ – Západ. Vznikla čerstvá mapa transformačních společností. Otázkou budoucí bude nakolik může být tato mapa koherentní – zda může reprezentovat země lišící se ve stupni transformace ale nelišící se v povaze transformačního procesu.