Atlas transformace

Kniha ATLAS TRANSFORMACE je jakýmsi globálním průvodcem po transformačních procesech. Cílem publikace je vytvořit pomocí strukturovaných hesel a uměleckých grafů nástroj pro uchopení procesů společenských a politických změn v zemích, které samy přijaly adjektivum „transformační“, anebo jsou tímto termínem označovány.  Atlas transformace je publikován v češtině a shrnuje více než 200 základních „hesel“ a klíčových termínů transformace. Do knihy přispívá několik desítek autorů z celého světa a jsou v ní znovu publikovány některé zásadní dobové texty. V druhé polovině roku 2009 vyjde publikace ve spolupráci se švýcarským nakladatelstvím JRP-Ringier také v anglické mutaci.

Vydavatel tranzit.cz, distribuce Kosmas
Editoři: Zbyněk Baladrán, Vít Havránek ve spolupráci s Věrou Krejčovou
Autoři (výběr): Václav Bělohradský, Homi Bhabha, Frederic Jameson, Bohumila Groegerová, Josef Hiršal, Václav Havel, Václav Klaus, Tomáš Ježek, Jiří Havel, Jiří David, Milan Knížák, Vladimíra Dvořáková, Slavoj Žižek, Boris Groys, Keiko Sei, Gaytri Spivak a mnoho dalších.
Grafika: Adéla Svobodová
Náklad 1000 výtisků
Cena 780 Kč

http://www.kosmas.cz/knihy/147978/atlas-transformace/