tranzit.org website announcement

tranzit.org* s radostí oznamuje, že byl vybrán jako jeden ze tří kurátorských týmů podílejících se na přípravě přehlídky Manifesta 8.
Manifesta 8 proběhne v roce 2010 ve španělských městech Murcia a Cartagena a jejími kurátory jsou Alexandria Contemporary Arts Forum, Chamber of Public Secrets a tranzit.org.

Manifesta 8 se bude konat od 2. října 2010 v průběhu podzimu ve španělské Murcijské oblasti. Jedním z  hlavních témat výstavy je dnešní situace v Evropě a vztahy Evropy k jejím sousedům, především v severní Africe. Zkoumanou oblast charakterizuje spletité předivo politických, ekonomických, kulturních a společenských dispozic, vztahů a hegemonických struktur, a současně i historická směs islámských, židovských a křesťanských vlivů. To vše dohromady slouží jako inspirační podhoubí Manifesty 8, která se vydává mapovat nové topologie a hledat nové cesty.

Nomádské povaze Manifesty je vlastní touha zkoumat psychologická a geografická teritoria Evropy, především území hraniční, a významy pojmu národnost. Smyslem celého projektu je pak též navázat užší dialog mezi jednotlivými kulturními a uměleckými scénami na straně jedné, a širší, mezinárodní oblastí soudobého umění, teorie a politiky, na straně druhé, to vše v kontextu transformující se společnosti.

Manifesta 8 je iniciativa Mezinárodní nadace Manifesta, realizovaná ve spolupráci s organizacemi Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) a Murcia Cultural.

*tranzit.org zastupují Vít Havránek, Zbyněk Baladrán, Dóra Hegyi, Boris Ondreička a Georg Schöllhammer

www.manifesta8.es
www.manifesta.org
www.acafspace.org
www.chamber.dk
www.tranzit.org