První společné prohlášení kurátorů

MANIFESTA 8 – EVROPSKÉ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ V DIALOGU SE SEVERNÍ AFRIKOU
MURCIA A CARTAGENA, ŠPANĚLSKO
ZAHÁJENÍ 02. 10. 2010

První společné prohlášení kurátorů

Koncept Manifesty 8 je dán jednak konkrétním kontextem a jednak řadou dalších podstatných podmínek, jež určují způsob, jak k bienále přistupují jednotlivé kurátorské týmy.  Na prvním místě je to však instituce Manifesty jako takové. Třebaže má relativně krátkou historii, je to instituce již zavedená a dobře zdokumentovaná. Klade důraz na novátorské kurátorské pojetí a je nesena touhou po co nejodvážnějším experimentování, při zachování formátu bienále a jeho jedinečné, nomádské koncepce. V každém z jednotlivých ročníků tyto momenty znovu ožívají v závislosti na místně-specifických podmínkách. V roce 2010 tak bude podobu Manifesty 8 tak určovat Murcijská oblast a s ní související témata – současná společensko-politická situace ve městech Murcie a Cartagena a historický, geografický i kulturní vývoj, jenž tato místa spoluutvářel. Hlavním charakteristickým rysem Manifesty 8 je pak požadavek na kurátorské týmy, aby navázaly dialog se severní Afrikou a aby se tento dialog stal součástí bienále jednak jako forma navázání na dřívější historický vývoj, ale především jako pokus o nové přehodnocení styků mezi Murcií, Španělskem, státy Evropské unie a zeměmi a kulturami severní Afriky v posledních letech.