Pracovní metodologie (3 kurátorských týmů)

Manifesta 8 – Oblast Murcie, Španělsko

První společné prohlášení o skupinové pracovní metodologii (tří kurátorských týmů)
Říjen 2009

Výstavu Manifesta 8, jež proběhne v roce 2010 ve španělských městech Murcia a Cartagena, připravují v současné době kurátoři z  Alexandria Contemporary Arts Forum (Fórum současného umění Alexandrie), Chamber of Public Secrets (Kancelář veřejných tajemství) a Tranzit.org. Tyto tři organizace dohromady tvoří celý kurátorský tým nadcházející Manifesty.

Každý dialog nevyhnutelně vychází z určitých zeměpisných, historických, ideologických, filosofických, politických, ekonomických a kulturních předpokladů.  Tyto opěrné body, jež fungují jako jakési hnací síly, ale i jako komunikační platforma, je ovšem zapotřebí podrobit detailnímu zkoumání. Teprve na základě jejich bližšího poznání je totiž možné naplnit analytické a kritické poslání dialogu. Tento postup, spolu s jeho estetickými výstupy, bude představovat hlavní konceptuální východisko celkového pojetí výstavy, jak jej uchopil kurátorský tým M8.

Hlavním tématem výstavy, které se kurátorský tým  Manifesty chystá sledovat, je dialog se severní Afrikou. Toto téma se v místě konání Manifesty 8, tedy v oblasti Murcie, nabízí už tak trochu samo. V širším slova smyslu jde o „téma“ dialogu mezi Španělskem, potažmo Evropskou unií, a jejich jižními, blízkými i vzdálenějšími, sousedy . Díky vyhraněnému přístupu jednotlivých přípravných týmů bude celkem snadné rozpoznat jejich podíl na výstavě. Kurátorské, teoretické a realizační postupy těchto tří týmů jsou totiž zcela nezaměnitelné, třebaže sledují jedno ústřední téma,  jež představuje jakéhosi společného jmenovatele výstavy.