Manifesta, Evropské bienále současného umění

MANIFESTA – EVROPSKÉ BIENÁLE SOUČASNÉHO UMĚNÍ

Manifesta - Evropské bienále současného umění – vznikla jako putovní typ výstavy současného umění, která je svým založením flexibilní a mobilní, schopná neustále se proměňovat a nově definovat. Manifesta chápe své poslání jako proces otevřeného dialogu, který může iniciovat mezinárodní kolaborativní projekty a obohacovat celou řadu nezávisle organizovaných iniciativ o novou dimenzi. Manifesta se rovněž snaží pro současné umění získávat nové publikum a rozvíjet inovační postupy v umělecké tvorbě i v její prezentaci. Cílem široké škály nejrůznějších programů je nabídnout umělcům i kurátorům co možná největší svobodu k experimentování s novátorskými tvůrčími postupy a k hledání nových způsobů komunikace s divákem. Manifesta odstartovala na počátku 90. let jako jedinečná putovní umělecká akce, jež vzešla z holandské iniciativy, později známé jako International Foundation
Manifesta (IFM, Mezinárodní nadace Manifesta), nezávislé a neziskové organizace se sídlem v Amsterdamu.