Ornamentalization Yelena Vorobyeva,Viktor Vorobyev

Ornamentalization

Ornamentalization, diagram, 2010